ElvisNews.com

Go to mainmenu / search box.

Home > Shop > CDs

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kid Galahad1 rating
FTD 2004/11/15
Rating: 4 Stars4 Stars4 Stars4 Stars
[more]
King Creole6 ratings
BMG 1958/08
Rating: 4.7 Stars4.7 Stars4.7 Stars4.7 Stars4.7 Stars
[more]
King Creole2 ratings
Sony BMG 2007/10/08
Rating: 5 Stars5 Stars5 Stars5 Stars5 Stars
[more]
King Creole1 rating
Xtra 2009/01
Rating: 1 Star
[more]
next page on elvis presley
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z