ElvisNews.com

Go to mainmenu / search box.

Home > Encyclopedia > Import list

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blue Hawaii - The Complete Session, Volume 1

Released: 1993, by PECD 056/1
Hawaiian Sunset (#1,2,3)
Aloha-Oe (#1/4,6)
Ku-u-i-Po (#1,2,4/9)
No More (#1/5,7/9)
Slicin' Sand (#15/19)
Blue Hawaii (#1/7)
Ito Eats (#1/9)
Ito Eats (#1-track only)
Hawaiian Wedding Song (#1,2)


Sound: 5 out of 10.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z